Background Image 1 Background Image 2 Background Image 3 Background Image 4

Sedan den 29 augusti 2015 förvaltar Eucoon AB Karlskrona stationshus på Pottholmen i Karlskrona. Stationen är i full drift och i fastigheten finns kontor, restaurang samt kioskverksamhet. Samtliga lokaler är förnärvarande uthyrda. Området kring Stationshuset ska utvecklas (se gärna länken http://www.karlskrona.se/sv/Projekt/Pottholmen/) vilket gör att Stationshusets läge förbättras ytterligare.