Eucoon AB ingår i Mosquit Invest gruppen. Eucoon äger och förvaltar fastigheter i Karlskrona samt Gdansk, Polen. Företaget säljer även konsulttjänster till framförallt företag inom Mosquit Invest-gruppen.

På Aspö i Karlskrona skärgård har Eucoon AB 12 hyreslägenheter samt ett kontorshotell.

Eucoon AB äger även Aspö Gym samt väntrummet på Aspö. Vid fastigheten Vita Huset tillhandahåller vi en laddstolpe för laddning elbil.

I Gdansk äger Eucoon AB en kontors och fabrikslokal.

Eucoon AB grundades år 2000 och kom att ingå i Mosquit Invest-gruppen år 2009.

Bolagets kontor ligger på Madviksvägen 4 på Aspö och nås via epost på info@eucoon.se